Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten Mahn‑ und Gedenkstätte Ravensbrück

Meldungen

Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück

Maria-Wawrykowa-Preis an Insa Eschebach verliehen

15. Dezember 2020

Dr. Insa Eschebach, bis vor kurzem Leiterin unseres Hauses, erhielt vor einigen Tagen den Maria-Wawrykowa-Preis der Gemeinsamen Deutsch-polnischen Schulbuchkommission verliehen. Der Preis wird an Personen vergeben, die sich in besonderer Weise für die deutsch-polnische Verständigung einsetzen. Maria Wawrykowa war in den Konzentrationslagern Auschwitz-Birkenau und Ravensbrück inhaftiert, bevor sie nach dem Krieg zu einer renommierten Historikerin wurde. Insa Eschebach verwies auf den „gemeinsamen Kampf um Freiheit und Freundschaft“, den Wawrykowa mit Deutschland verband. „Ein Preis, dessen Name an die Persönlichkeit und das Wirken Maria Wawrykowas, einer ehemaligen Gefangenen, erinnert, ist eine Ehre für die Gedenkstätte Ravensbrück. Eine höhere Auszeichnung unserer Arbeit ist eigentlich kaum vorstellbar“, so Insa Eschebach. Wir gratulieren herzlich und freuen uns mit ihr!

Nachzulesen sind die Rede wie auch die Laudatio von Prof. Robert Traba hier.

//

Kilka dni temu dr Insa Eschebach, do niedawna dyrektorka naszego Miejsca Pamięci, została uhonorowana Nagrodą Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej im. Marii Wawrykowej. Nagroda przyznawana jest osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do polsko-niemieckiego porozumienia. Maria Wawrykowa była więziona w obozach koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau i Ravensbrück, zanim po wojnie stała się znaną historyczką. Insa Eschebach nawiązała do "wspólnej walki o wolność i przyjaźń", która łączyła Wawrykową z Niemcami. "Nagroda, która upamiętnia osobowość i dorobek profesor Marii Wawrykowej, byłej więźniarki, jest zaszczytem dla Miejsca Pamięci Ravensbrück. Trudno sobie wyobrazić większe wyróżnienie za naszą pracę", mówi Insa Eschebach. Serdecznie gratulujemy i cieszymy się razem z nią!

Zarówno przemówienie, jak i laudację prof. Roberta Traby można przeczytać tutaj.

Zurück zur Übersicht