Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten Mahn‑ und Gedenkstätte Ravensbrück

Meldungen

Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück

Heute vor 99 Jahren wurde Wanda Półtawska geboren. // Dziś mija 99 rocznica urodzin Wandy Półtawskiej.

02. November 2020

(Polski poniżej)

Wanda Półtawska schloss sich im Widerstand gegen die deutsche Besatzung einer Pfadfindergruppe an. 1941 wurde sie festgenommen und kam nach mehreren Monaten Haft im Lubliner Schloss in das KZ Ravensbrück. Hier wurde sie Opfer medizinischer Experimente. Anfang 1945 verbreitete sich im Lager die Nachricht, dass die Erschießung der „Kaninchen“, wie die Versuchsopfer in der Lagersprache bezeichnet wurden, unmittelbar bevorstand. Polnische Kameradinnen beschafften Wanda Półtawska eine falsche Häftlingsnummer. Sie mischte sich unter einen Transport Auschwitzer Häftlinge ins Außenlager Neustadt-Glewe, um sich dem Zugriff der Ravensbrücker SS zu entziehen. Dort erlebte die todkranke Półtawska die Ankunft der Roten Armee, die das Außenlager am 2. Mai 1945 erreichte.

Nach ihrer Befreiung kehrte sie nach Polen zurück und studierte ab 1951 Medizin und Psychologie.  1964 schloss sie ihre Promotion ab.

Vor wenigen Tagen starb ihr Ehemann Andrzej Półtawski, mit dem sie seit 1947 verheiratet war. Mit ihm hat sie vier Töchter groß gezogen.

Die Erlebnisse während ihrer Inhaftierung schildert sie in ihrem Bericht I boję się snów (1961). Die deutsche Übersetzung Und ich fürchte meine Träume erschien 1993. Półtawska ist als langjährige Vertraute von Karol Józef Wojtyła, auch bekannt als Papst Johannes Paul II., bis heute eine wichtige Stimme im katholischen Milieu Polens.

Im Namen der Gedenkstätte Ravensbrück gratulieren wir ihr herzlich zum Geburtstag und sind zugleich in dieser schweren Zeit mit unseren Gedanken bei ihr.

//

Wanda Półtawska, w ramach ruchu oporu przeciwko okupacji niemieckiej, wstąpiła do grupy harcerskiej. W 1941 roku została aresztowana i po kilku miesiącach aresztu na Zamku Lubelskim trafiła do obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Tutaj padła ofiarą eksperymentów medycznych. Na początku 1945 r. w obozie rozeszła się wiadomość, że zbliża się rozstrzelanie "królików", jak nazywano w języku obozowym ofiary eksperymentów. Polskie więźniarki załatwiły Wandzie Półtawskiej fałszywy numer więźniarki. Ukryła się w transporcie więźniów z Auschwitz do podobozu Neustadt-Glewe, aby uciec przed SS z Ravensbrück. Tam śmiertelnie chora Wanda Półtawska dożyła przybycia Armii Czerwonej, która 2 maja 1945 r. dotarła do podobozu.

Po wyzwoleniu wróciła do Polski i od 1951 roku studiowała medycynę i psychologię. W 1964 roku ukończyła doktorat.

Kilka dni temu zmarł jej mąż Andrzej Półtawski, z którym była zamężna od 1947 roku. Wychowała z nim cztery córki.

Swoje przeżycia podczas pobytu w więzieniu i obozie opisuje w relacji I boję się snów (1961). Niemiecki przekład Und ich fürchte meine Träume ukazał się w 1993 r. Półtawska, wieloletnia bliska przyjaciółka Karola Józefa Wojtyły, znanego również jako papież Jan Paweł II, jest nadal ważnym głosem w środowisku katolickim w Polsce.

W imieniu Miejsca Pamięci Ravensbrück pragniemy pogratulować jej z okazji urodzin, a jednocześnie naszymi myślami jesteśmy z nią w tym trudnym czasie żałoby.

Zurück zur Übersicht