Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten Mahn‑ und Gedenkstätte Ravensbrück

Zapomenuté vyhlazování?

Príslusníci polské a ceské inteligence v koncentracním tábore Sachsenhausen na pocátku 2. svetové války

V noci 18. na 19. listopadu 1939 nahnala SS více než 1.100 ?eských student? a zhruba o týden pozd?ji, 28. listopadu, 169 profesor? a docent? krakovských vysokých škol na nástupišt? koncentra?ního tábora Sachsenhausen. Osud této velké skupiny intelektuál? z Polska a ?eské republiky vzbudil na p?elomu roku 1939/40 už v samotném, v té dob? s více než 14.000 v?zni kompletn? p?epln?ném a skoro p?t let existujícím obrovském koncentra?ním tábo?e Sachsenhausen velký rozruch.

Svazek dokumentuje zvláštní výstavu Památníku a Muzea Sachsenhausen, Jagellonské univerzity Krakov a Univerzity Karlovy v Praze, která se zabývá odvle?ením krakovských profesor?, ?eských student? a velké ?ásti polské kurie do koncentra?ního tábora Sachsenhausen krátce po za?átku války.

Zurück zur Übersicht