Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten Mahn‑ und Gedenkstätte Ravensbrück

Zapomniana zag?ada?

Polska i czeska 'inteligencja' w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen na pocz?tku drugiej wojny ?wiatowej

Pó?nym wieczorem 18 listopada 1939 roku SS wp?dzi?o ponad 1.100 czeskich studentów, a przesz?o tydzie? pó?niej, 28 listopada, 168 profesorów i wyk?adowców krakowskich szkó? wy?szych na plac apelowy obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Los intelektualistów z Polski i Czech wywo?a? wielki rozg?os w ca?kowicie przepe?nionym obozie koncentracyjnym, w którym okresowo przebywa?o ponad 14 tys. wi??niów.

Publikacja ta dokumentuje wystaw? specjaln? o wywiezieniu profesorów krakowskich, studentów czeskich oraz du?ej grupy przedstawicieli polskiej kurii do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen niebawem po wybuchu wojny. Wystawa ta zosta?a przygotowana przez Miejsce Pami?ci i Muzeum Sachsenhausen, Uniwersytet Jagiello?ski w Krakowie oraz Uniwersytet Karola w Pradze.

Zurück zur Übersicht